ARQ

Cuộc Chiến Chống Đại Dịch

Năm: 2016
Phim ARQ- Cuộc Chiến Chống Đại Dịch (2016) một nhóm cướp đang cố lấy một loại thuốc nhằm mục đích xấu trong cơ thể của 1 trong 2 vợ chồng đang bị chúng thí nghiệm và bị nhốt trong phòng khá lâu, loại thuốc này có thể cứu được nhân loại vì chúng đang gây ra một dịch bệnh toàn cầu
Xem Phim ARQ-Cuộc Chiến Chống Đại Dịch
Xem Phim ARQ-Cuộc Chiến Chống Đại Dịch
Xem Phim ARQ-Cuộc Chiến Chống Đại Dịch
6IMDB88Phút2DDigital
Lượt Xem: 2098