Austin Powers: The Spy Who Shagged Me

Austin Powers: Điệp Viên Bám Dai

Năm: 2014
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me là tập thứ 2 trong series phim Austin Powers. Lần này, tiến sĩ Evil sử dụng một chiếc máy có tên “Máy thời gian” để quay trở về năm 1969 và loại bỏ sức thu hút của Austin Power. Austin ở hiện tại bị tổn thương về tình cảm phải quay về đúng thời điểm và với sự giúp đỡ của điệp viên Felicity Shagwell khôi phục lại sức hút của mình. Trong khi đó cá nhân tiến sĩ Evil trở nên hoang tưởng khi hắn tìm thấy tình yêu, tiếp tục tìm cách lảng tránh con trai và tự làm thân với chính mình.Trên thực tế đó là một cái bóng có kích thước bằng 1/8 người hắn mà hắn đã gán cho cái biệt danh là “Mini-Me”...
Khởi chiếu: 21/08/2014
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me - Austin Powers: Điệp Viên Bám Dai
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me - Austin Powers: Điệp Viên Bám Dai Poster
Xem trailer phim Austin Powers: The Spy Who Shagged Me - Austin Powers: Điệp Viên Bám Dai
0 IMDB 95 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Lượt Xem: 1,696

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Austin Powers: The Spy Who Shagged Me - Austin Powers: Điệp Viên Bám Dai

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Austin Powers: The Spy Who Shagged Me - Austin Powers: Điệp Viên Bám Dai

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Austin Powers: The Spy Who Shagged Me - Austin Powers: Điệp Viên Bám Dai