Avengers: Age of Ultron

BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG 2: ĐẾ CHẾ ULTRON

Năm: 2015
Trong phần này, biệt đội siêu anh hùng của chúng ta sẽ phải chiến đấu với binh đoàn robot được biết đến với cái tên là Ultron. Phần này cũng chứng kiến sự xuất hiện của 3 thành viên mới của Avenger.
Khởi chiếu: 01/05/2015
Avengers: Age of Ultron - BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG 2: ĐẾ CHẾ ULTRON
Avengers: Age of Ultron - BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG 2: ĐẾ CHẾ ULTRON Poster
Xem trailer phim Avengers: Age of Ultron - BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG 2: ĐẾ CHẾ ULTRON
8 IMDB 142 Phút 2D Digital
Mỹ, Âu, Âu-Mỹ
Lượt Xem: 38,897

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Avengers: Age of Ultron - BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG 2: ĐẾ CHẾ ULTRON

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Avengers: Age of Ultron - BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG 2: ĐẾ CHẾ ULTRON

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Avengers: Age of Ultron - BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG 2: ĐẾ CHẾ ULTRON