Avengers Confidential Black Widow And Punisher

Avengers Confidential Black Widow And Punisher

Năm: 2014
Sau khi can thiệp vào một nhiệm vụ tối mật, The Punisher bị tạm giữ bởi SHIELD AGENT và AVENGER, Black Widow. Punisher và Black Widow được gửi trên một nhiệm vụ để ngăn chặn Leviathan, một tổ chức khủng bố toàn cầu, đang định bán công nghệ bị đánh cắp cho người trả giá cao nhất.
Khởi chiếu: 11/02/2014
Avengers Confidential Black Widow And Punisher - Avengers Confidential Black Widow And Punisher
Avengers Confidential Black Widow And Punisher - Avengers Confidential Black Widow And Punisher Poster
Xem trailer phim Avengers Confidential Black Widow And Punisher - Avengers Confidential Black Widow And Punisher
5.7 IMDB 83 Phút 2D Digital
Nhật Bản, Âu-Mỹ
Hoạt Hình
Lượt Xem: 1,445

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Avengers Confidential Black Widow And Punisher - Avengers Confidential Black Widow And Punisher

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Avengers Confidential Black Widow And Punisher - Avengers Confidential Black Widow And Punisher

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Avengers Confidential Black Widow And Punisher - Avengers Confidential Black Widow And Punisher