Baby

Đặc Vụ Baby

Năm: 2015
Âm mưu tấn công vào trung tâm của Ấn Độ từ bọn khủng bố quốc tế với các thành phần phiến quân quốc nội, đã làm tê liệt các hoạt động của đất nước. Mối nguy hiểm chực chờ giáng lên đầu dân chúng, làm suy sụp nền kinh tế quốc gia, lực lượng phản gián được lệnh truy tìm và tiêu diệt bọn khủng bố trước khi chúng hành động.
Khởi chiếu: 26/04/2015
Baby - Đặc Vụ Baby
Baby - Đặc Vụ Baby Poster
Xem trailer phim Baby - Đặc Vụ Baby
8.4 IMDB 159 Phút 2D Digital
Ấn Độ
Hành Động, Hình Sự

Thông Tin Lịch Chiếu Phim Baby - Đặc Vụ Baby trên IMovies.VN


Lượt Xem: 4,095