Back to the Future

Trở Về Tương Lai 1

Năm: 1985
Do rắc rối gây ra bởi cỗ máy thời gian của tiến sĩ lập dị Emmett, Marty trở về quá khứ 30 năm trước và gặp bố mẹ cậu khi đó còn rất trẻ. Sự xuất hiện của cậu khiến tất cả đảo lộn. Marty phải tìm mọi cách để đưa mọi việc trở về đúng vị trí của nó và nhờ tiến sĩ Emmett giúp trở về hiện tại...
Xem Phim Back to the Future-Trở Về Tương Lai 1
Xem Phim Back to the Future-Trở Về Tương Lai 1
Xem Phim Back to the Future-Trở Về Tương Lai 1
0IMDB116Phút2DDigital
Lượt Xem: 1593