Batman vs. Robin

Người Dơi vs Robin

Năm: 2015
Trong lúc vật lộn để thích nghi với cái luật 'Không được giết người' của Batman, Damian Wayne nhận ra định mệnh của mình được che dấu đằng sau một tổ chức bí mật có tên 'Hội Đồng Cú Vọ'.
Khởi chiếu: 05-04-2015
Xem Phim Batman vs. Robin-Người Dơi vs Robin
Xem Phim Batman vs. Robin-Người Dơi vs Robin
Xem Phim Batman vs. Robin-Người Dơi vs Robin
7IMDB80Phút2DDigital
Lượt Xem: 4275