Battle Force

Buộc Phải Chiến

Năm: 2013
Trong cuộc chiến tranh thế chiến thứ II lúc bấy giờ những thông tin mật vụ lúc nào cũng quan trọng và cần biết sớm nhất. Một nhóm binh sĩ đảm nhận chuyển những thông tin này. Họ phải chạy đua với thời gian để chuyển những thông tin mật phục vụ cuộc chiến. Nhưng khi họ đang làm nhiệm vụ thì bị phục kích, họ chỉ có một lựa chọn: Bắn vào đối phương!
Khởi chiếu: 11-01-2013
Xem Phim Battle Force-Buộc Phải Chiến
Xem Phim Battle Force-Buộc Phải Chiến
Xem Phim Battle Force-Buộc Phải Chiến
3.5IMDB102Phút2DDigital
Lượt Xem: 3377