Battle Royale II

Trận Chiến Sinh Tử 2

Năm: 2003
Sau khi thoát chết tại Battle Royal 1, Shuya Nanahara đã lập ra Wild 7 tuyên chiến với cả thế giới. Vì vậy, Battle Royal 2 được thiết lập với một cuộc chiến đẫm máu hơn. Những học sinh được lựa chọn lần này không phải tự giết nhau nữa mà là đi giết những kẻ đối đầu Wild 7...
Khởi chiếu: 16-10-2013
Xem Phim Battle Royale II-Trận Chiến Sinh Tử 2
Xem Phim Battle Royale II-Trận Chiến Sinh Tử 2
Xem Phim Battle Royale II-Trận Chiến Sinh Tử 2
4.7IMDB134Phút2DDigital
Lượt Xem: 2028