Battle Royale

Trận Chiến Sinh Tử

Năm: 2000
Buổi bình minh của thiên niên kỷ mới, nền kinh tế Nhật suy thoái, hơn 10 triệu người thất nghiệp, 800 nghìn học sinh phải bỏ học Lớp người đi trước bi quan, lớp trẻ đi sau thì lo sợ. Và một chương trình cải tổ giáo dục đặc biệt ra đời ...
Khởi chiếu: 16/10/2013
Battle Royale - Trận Chiến Sinh Tử
Battle Royale - Trận Chiến Sinh Tử Poster
Xem trailer phim Battle Royale - Trận Chiến Sinh Tử
7.8 IMDB 122 Phút 2D Digital
Nhật Bản

Thông Tin Lịch Chiếu Phim Battle Royale - Trận Chiến Sinh Tử trên IMovies.VN


Lượt Xem: 2,300