Battle Royale

Trận Chiến Sinh Tử

Năm: 2000
Buổi bình minh của thiên niên kỷ mới, nền kinh tế Nhật suy thoái, hơn 10 triệu người thất nghiệp, 800 nghìn học sinh phải bỏ học Lớp người đi trước bi quan, lớp trẻ đi sau thì lo sợ. Và một chương trình cải tổ giáo dục đặc biệt ra đời ...
Khởi chiếu: 16-10-2013
Xem Phim Battle Royale-Trận Chiến Sinh Tử
Xem Phim Battle Royale-Trận Chiến Sinh Tử
Xem Phim Battle Royale-Trận Chiến Sinh Tử
7.8IMDB122Phút2DDigital
Lượt Xem: 2364