Beginning Of The Great Revival

Kiến Đảng Vĩ Nghiệp

Năm: 2011
Năm 1921 là thời kì lịch sử Trung Quốc thay đổi mạnh mẽ; một vài người có ý định xấu và một số có tham vọng; Viên Thế Khải là một con người đầy tham vọng và hy vọng có thể hồi sinh thời kỳ quân chủ. Thái Ngạc bị bệnh và bỏ rơi người yêu để thoát khỏi sự giam cầm, Tưởng Giới Thạch cải trang thành một nữ tu để ám sát kẻ thù của mình… Kiến đảng vĩ nghiệp tiết lộ những vị anh hùng trong quá khứ mà ít ai biết đến. Trong thời kì cách mạng tuổi trẻ và nhiệt huyết, những đam mê thơ mộng và quyết tâm kiên định đã được thể hiện.
Khởi chiếu: 21-11-2013
Xem Phim Beginning Of The Great Revival-Kiến Đảng Vĩ Nghiệp
Xem Phim Beginning Of The Great Revival-Kiến Đảng Vĩ Nghiệp
Xem Phim Beginning Of The Great Revival-Kiến Đảng Vĩ Nghiệp
2.4IMDB124Phút2DDigital
Lượt Xem: 2014