Biutiful

Những Giây Phút Cuối

Năm: 2010
Những Giây Phút Cuối - Biutiful: là một câu chuyện về Uxbal, một người đàn ông phải đấu tranh vì tình cha con, tình yêu, tâm linh, tội ác, tội lỗi và cả sự tử vong giữa thế giới ngầm nguy hiểm của Barcelona...
Xem Phim Biutiful-Những Giây Phút Cuối
Xem Phim Biutiful-Những Giây Phút Cuối
Xem Phim Biutiful-Những Giây Phút Cuối
0IMDB2DDigital
Lượt Xem: 1346