Blazing Saddles

Blazing Saddles

Năm: 1974
Nước Mỹ vào năm 1874 với nhiều dự án xây dựng, trong đó có việc thiết lập một hệ thống đường ray xe lửa mới. Kế hoạch phải thay đổi, buộc đường ray mới phải đi qua Rock Ridge, một thị trấn kỳ lạ nơi mà mọi người đều có họ là "Johnson". Hedley Lamarr (Harvey Korman) muốn mua đường ray với giá rẻ nên dùng nhiều thủ đoạn để đuổi dân thị trấn đi.  Hắn cử một đội giang hồ đứng đầu là Taggart (Slim Pickens) đến dọa nạt dân lành, buộc thống đốc William J. LePetomane (Mel Brooks) bổ nhiệm cảnh sát trưởng mới… Liệu âm mưu của hắn có thành công hay người dân sẽ đứng lên nổi dậy chống lại mưu đồ đen tối? 
Khởi chiếu: 07-02-1974
Xem Phim Blazing Saddles-Blazing Saddles
Xem Phim Blazing Saddles-Blazing Saddles
Xem Phim Blazing Saddles-Blazing Saddles
7.7IMDB93Phút2DDigital
Lượt Xem: 6046