Blood Lake: Attack of the Killer Lampreys

Hồ Máu: Cuộc Tấn Công Của Cá Mút Đá

Năm: 2014
Một loài sinh vật nguy hiểm tràn vào đất liền thông qua những cống rãnh và tấn công con người.
Khởi chiếu: 05/11/2014
Blood Lake: Attack of the Killer Lampreys - Hồ Máu: Cuộc Tấn Công Của Cá Mút Đá
Blood Lake: Attack of the Killer Lampreys - Hồ Máu: Cuộc Tấn Công Của Cá Mút Đá Poster
Xem trailer phim Blood Lake: Attack of the Killer Lampreys - Hồ Máu: Cuộc Tấn Công Của Cá Mút Đá
4.1 IMDB 87 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Ma – Kinh dị
Lượt Xem: 1,802

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Blood Lake: Attack of the Killer Lampreys - Hồ Máu: Cuộc Tấn Công Của Cá Mút Đá

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Blood Lake: Attack of the Killer Lampreys - Hồ Máu: Cuộc Tấn Công Của Cá Mút Đá

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Blood Lake: Attack of the Killer Lampreys - Hồ Máu: Cuộc Tấn Công Của Cá Mút Đá