Bring Me The Head Of Alfredo Garcia

Bring Me The Head Of Alfredo Garcia

Năm: 1974
An American bartender and his prostitute girlfriend go on a road trip through the Mexican underworld to collect a $1 million bounty on the head of a dead gigolo.
Khởi chiếu: 02/08/1974
Bring Me The Head Of Alfredo Garcia - Bring Me The Head Of Alfredo Garcia
Bring Me The Head Of Alfredo Garcia - Bring Me The Head Of Alfredo Garcia Poster
Xem trailer phim Bring Me The Head Of Alfredo Garcia - Bring Me The Head Of Alfredo Garcia
7 IMDB 112 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Lượt Xem: 1,230

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Bring Me The Head Of Alfredo Garcia - Bring Me The Head Of Alfredo Garcia

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Bring Me The Head Of Alfredo Garcia - Bring Me The Head Of Alfredo Garcia

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Bring Me The Head Of Alfredo Garcia - Bring Me The Head Of Alfredo Garcia