Brothers (2016)

Cương Đao

Năm: 2016
Phim Brothers- Cương Đao (2016) Câu chuyện về hai chàng trai Bỉnh Sinh và Trần Thiết Kim, Họ đã kết nghĩa anh em, đồng cam cộng khổ sống chết với nhau. Sau 1 lần chưa rõ người em (Trần Thiết Kim) đã gây ra án mạng và phải đi tù. cảm thấy không nỡ để em mình như vậy. Bỉnh Sinh quyết định nhận tội thay cho em mình. Sau 10 năm lãnh án, cuối cùng Bỉnh Sinh đã được trở về, nhưng sau khi đó thì Bỉnh Sinh và Người em Trần Thiết Kim, Lại trở thành kẻ thù của nhau.
Xem Phim Brothers (2016)-Cương Đao
Xem Phim Brothers (2016)-Cương Đao
Xem Phim Brothers (2016)-Cương Đao
6.2IMDB94Phút2DDigital
Lượt Xem: 7800