Bullets Over Petaling Street

Băng Đảng Đường Phố

Năm: 2014
Một cuộc bầu cử Triad dữ dội đang diễn ra ở Petaling Street, một nữ diễn viên phim vô tình được tham gia trong cuộc bầu cử và vô tình trở thành một nhà lãnh đạo của Triad. Nhưng với mà đến áp lực và phản đối từ các thành viên Triad khác. Cô ấy có thể quản lý các thành viên Triad và sống một cách hòa bình?
Khởi chiếu: 15-04-2014
Xem Phim Bullets Over Petaling Street-Băng Đảng Đường Phố
Xem Phim Bullets Over Petaling Street-Băng Đảng Đường Phố
Xem Phim Bullets Over Petaling Street-Băng Đảng Đường Phố
0IMDB82Phút2DDigital
Lượt Xem: 3264