Burn Notice: The Fall of Sam Axe

Nhật ký sự sụp đổ của Sam Axe

Năm: 2011
Bộ phim cho ta cái nhìn khái quát về quá khứ quân sự của Sam Axe và nhiệm vụ của ông ta ở chiến trường Châu Mỹ Latin.
Khởi chiếu: 05/04/2011
Burn Notice: The Fall of Sam Axe - Nhật ký sự sụp đổ của Sam Axe
Burn Notice: The Fall of Sam Axe - Nhật ký sự sụp đổ của Sam Axe Poster
Xem trailer phim Burn Notice: The Fall of Sam Axe - Nhật ký sự sụp đổ của Sam Axe
7.2 IMDB 89 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Hình Sự
Lượt Xem: 1,043

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Burn Notice: The Fall of Sam Axe - Nhật ký sự sụp đổ của Sam Axe

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Burn Notice: The Fall of Sam Axe - Nhật ký sự sụp đổ của Sam Axe

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Burn Notice: The Fall of Sam Axe - Nhật ký sự sụp đổ của Sam Axe