Cabin Fever Patient Zero

Trạm Dừng Tử Thần 3

Năm: 2014
Một virus ăn thịt lây lan khắp tàu du lịch trong vùng biển Caribbean sau khi nó đâm vào một chiếc thuyền nghiên cứu khoa học bị bỏ rơi.
Khởi chiếu: 06-03-2014
Xem Phim Cabin Fever Patient Zero-Trạm Dừng Tử Thần 3
Xem Phim Cabin Fever Patient Zero-Trạm Dừng Tử Thần 3
Xem Phim Cabin Fever Patient Zero-Trạm Dừng Tử Thần 3
6IMDB91Phút2DDigital
Lượt Xem: 781