Cell (2016)

Tín Hiệu Diệt Vong

Năm: 2016
Phim Tín Hiệu Diệt Vong- Cell (2016): Một loại virus độc hại đã lây nhiễm qua đường mạng, bất cứ người nào dùng điện thoại đều bị nhiễm độc họ trở thành nhũng sinh vật khát máu. Khi đó nhóm người ở New England họ đã sống sót và phải đối đầu với những tai họa đang ập đến.
Xem Phim Cell (2016)-Tín Hiệu Diệt Vong
Xem Phim Cell (2016)-Tín Hiệu Diệt Vong
Xem Phim Cell (2016)-Tín Hiệu Diệt Vong
4.6IMDB98Phút2DDigital
Lượt Xem: 6222