Chang Chen Ghost Stories: Be Possessed by Ghosts

Trương Chấn Giảng Cố Sự: Quỷ Mê Tâm Khiếu

Năm: 2015
Chang Chen Ghost Stories: Be Possessed by Ghosts - Trương Chấn Giảng Cố Sự: Quỷ Mê Tâm Khiếu: Dựa theo các câu chuyện kinh dị từ chương trình phát thanh nổi tiếng cùng tên hồi thập niên 1990, và vẫn chưa rõ câu chuyện nào từ chương trình này sẽ được đưa lên màn ảnh rộng. Tuy nhiên những "fan" cũ của chương trình có thể sẽ nhận ra những tình tiết quen thuộc.
Khởi chiếu: 11/09/2015
Chang Chen Ghost Stories: Be Possessed by Ghosts - Trương Chấn Giảng Cố Sự: Quỷ Mê Tâm Khiếu
Chang Chen Ghost Stories: Be Possessed by Ghosts - Trương Chấn Giảng Cố Sự: Quỷ Mê Tâm Khiếu Poster
Xem trailer phim Chang Chen Ghost Stories: Be Possessed by Ghosts - Trương Chấn Giảng Cố Sự: Quỷ Mê Tâm Khiếu
1.8 IMDB 87 Phút 2D Digital
Trung Quốc
Ma – Kinh dị
Lượt Xem: 1,429

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Chang Chen Ghost Stories: Be Possessed by Ghosts - Trương Chấn Giảng Cố Sự: Quỷ Mê Tâm Khiếu

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Chang Chen Ghost Stories: Be Possessed by Ghosts - Trương Chấn Giảng Cố Sự: Quỷ Mê Tâm Khiếu

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Chang Chen Ghost Stories: Be Possessed by Ghosts - Trương Chấn Giảng Cố Sự: Quỷ Mê Tâm Khiếu