City Of Life And Death

Nhuộm Máu Nam Kinh

Năm: 2007
Bộ phim lấy bối cảnh năm 1937, cao trào của trận chiến giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Quân đội Nhật Bản đã chiếm được thành phố Nam Kinh, lúc bấy giờ là thủ đô của Trung Quốc. Những gì xảy ra sau đó được lịch sử gọi là cuộc thảm sát Nam Kinh, một khoản thời gian vài tuần mà hàng nghìn binh lính và nhân dân Trung Hoa bị thảm sát...
Xem Phim City Of Life And Death-Nhuộm Máu Nam Kinh
Xem Phim City Of Life And Death-Nhuộm Máu Nam Kinh
Xem Phim City Of Life And Death-Nhuộm Máu Nam Kinh
0IMDB134Phút2DDigital
Lượt Xem: 2534