Come Drink With Me

Đại Túy Hiệp

Năm: 1966
Come Drink With Me - Đại Túy Hiệp: Một nhóm sơn tặc bắt cóc một quan để trao đổi bang chủ của họ đang bị cầm quyền. Trịnh Phối Phối được phái để đi tiêu diệt và cứu tù nhân. Tù nhân cũng lại là anh ruột của cô. Lần đầu bị thất bại và bị trúng độc nhưng được một người giả dạng cái bang say rượu cứu giúp. Thật sự ông là một sư phụ võ lâm cao siêu. Với sự giúp đỡ của ông, cô tiếp tục đi cứu anh hai...
Khởi chiếu: 03-09-2015
Xem Phim Come Drink With Me-Đại Túy Hiệp
Xem Phim Come Drink With Me-Đại Túy Hiệp
Xem Phim Come Drink With Me-Đại Túy Hiệp
7.1IMDB90Phút2DDigital
Lượt Xem: 8796