--Cowspiracy: The Sustainability Secret--

Giải Pháp Cải Thiện Môi Trường

Năm: 2014
Một trường đang bị đe dọa bởi các hoạt động của con người hiện nay, bộ phim tài liệu nhưng hài hước này sẽ giúp chúng ta tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề cấp bách này...
Khởi chiếu: 22/07/2015
--Cowspiracy: The Sustainability Secret-- - Giải Pháp Cải Thiện Môi Trường
--Cowspiracy: The Sustainability Secret-- - Giải Pháp Cải Thiện Môi Trường Poster
Xem trailer phim --Cowspiracy: The Sustainability Secret-- - Giải Pháp Cải Thiện Môi Trường
8.8 IMDB 85 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Tài liệu
Lượt Xem: 1,865

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim --Cowspiracy: The Sustainability Secret-- - Giải Pháp Cải Thiện Môi Trường

Diễn viên Diễn viên tham gia phim --Cowspiracy: The Sustainability Secret-- - Giải Pháp Cải Thiện Môi Trường

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim --Cowspiracy: The Sustainability Secret-- - Giải Pháp Cải Thiện Môi Trường