Cyberbully

Nạn Bắt Nạt Ảo

Năm: 2015
Phim Cyberbully - Hăm Dọa phim nói về nạn bắt nạn qua mạng xã hội. Các anh hùng bàn phím, hot girl thích tự sướng chơi Facebook, Instagram... nên xem để rút ra bài học kinh nghiệm sử dụng mạng xã hội.
Khởi chiếu: 23-01-2015
Xem Phim Cyberbully-Nạn Bắt Nạt Ảo
Xem Phim Cyberbully-Nạn Bắt Nạt Ảo
Xem Phim Cyberbully-Nạn Bắt Nạt Ảo
7.3IMDB62Phút2DDigital
Lượt Xem: 1514