Dead Snow 2 Red vs. Dead

Binh Đoàn Thây Ma 2

Năm: 2014
Nếu ngày tồi tệ nhất cuộc sống của bạn bao gồm cái chết vô tình của cô bạn gái bởi một cái rìu, cưa xích cánh tay của bạn ra như trong phim kinh dị, người bạn thân nhất của bạn đã bị ăn thịt bởi một tiểu đoàn của Đức Quốc xã zombified, bạn đã cho rằng không thể tồi tệ hơn được nữa. Trong trường hợp của Martin, đó chỉ là sự khởi đầu.
Khởi chiếu: 28-07-2014
Xem Phim Dead Snow 2 Red vs. Dead-Binh Đoàn Thây Ma 2
Xem Phim Dead Snow 2 Red vs. Dead-Binh Đoàn Thây Ma 2
Xem Phim Dead Snow 2 Red vs. Dead-Binh Đoàn Thây Ma 2
7IMDB100Phút2DDigital
Lượt Xem: 2227