Dirty Harry 3: The Enforcer

Thanh Tra Harry 3: Kẻ Thực Thi Công Lý

Năm: 1976
Một nhóm khủng bố tự xưng là Lực lượng Cách mạng Nhân dân đang tìm cách đặt bom tống tiền thành phố San Franciso để yêu cầu một số tiền chuộc khổng lồ.
Khởi chiếu: 22/12/1976
Dirty Harry 3: The Enforcer - Thanh Tra Harry 3: Kẻ Thực Thi Công Lý
Dirty Harry 3: The Enforcer - Thanh Tra Harry 3: Kẻ Thực Thi Công Lý Poster
Xem trailer phim Dirty Harry 3: The Enforcer - Thanh Tra Harry 3: Kẻ Thực Thi Công Lý
6.7 IMDB 96 Phút 2D Digital
Hành Động
Lượt Xem: 739