Do You Blieve?

Bạn Có Tin Không?

Năm: 2015
"Do You Believe? (Bạn Có Tin ?) Khi một mục sư đang bị lung lay bởi đức tin thì bỗng nhìn thấy được , được nhắc nhở rằng niềm tin thật luôn luôn đòi hỏi phải có hành động. Ông bắt đầu một cuộc hành trình cho chính ông mà những chuyện xảy ra tưởng chừng như chỉ có Chúa mới có thể dàn xếp được,....."
Khởi chiếu: 20-05-2015
Xem Phim Do You Blieve?-Bạn Có Tin Không?
Xem Phim Do You Blieve?-Bạn Có Tin Không?
Xem Phim Do You Blieve?-Bạn Có Tin Không?
5.2IMDB2DDigital
Lượt Xem: 1161