Don't Look Back

Xin đừng nhìn lại

Năm: 2009
Jeanne, một nhà văn và là mẹ của hai đứa con, bỗng một ngày nhận ra những thay đổi nhỏ dẫn diễn ra trong cuộc sống gia đình, cũng như cơ thể của cô. Tuy nhiên, những người xung quanh cô không hề chú ý đến điều này và chỉ cho rằng do cô quá lo lắng cho tác phẩm sắp tới. Jeanne chắc như định đóng cột rằng sự thay đổi này là kết quả của một cái gì đó rất khó giải thích: bí ẩn, sâu sắc, đáng sợ; chứ không hề do áp lực công việc.…
Khởi chiếu: 03-06-2009
Xem Phim Don't Look Back-Xin đừng nhìn lại
Xem Phim Don't Look Back-Xin đừng nhìn lại
Xem Phim Don't Look Back-Xin đừng nhìn lại
6IMDB111Phút2DDigital
Lượt Xem: 7274