Doraemon: Nobita And The New Steel Troops - Winged Angels

Nobita Và Binh Đoàn Robot

Năm: 2013
Phim được làm lại từ phiên bản năm 1986. Đôrêmon và nhóm bạn đối mặt với cuộc xâm lăng của binh đoàn robot ngoài hành tinh. Với sự giúp đỡ của cô bạn người máy Lilulu, cuộc chiến không cân sức bắt đầu.
Khởi chiếu: 07/01/2013
Doraemon: Nobita And The New Steel Troops - Winged Angels - Nobita Và Binh Đoàn Robot
Doraemon: Nobita And The New Steel Troops - Winged Angels - Nobita Và Binh Đoàn Robot Poster
Xem trailer phim Doraemon: Nobita And The New Steel Troops - Winged Angels - Nobita Và Binh Đoàn Robot
0 IMDB 109 Phút 2D Digital
Nhật Bản
Anime
Lượt Xem: 4,178

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Doraemon: Nobita And The New Steel Troops - Winged Angels - Nobita Và Binh Đoàn Robot

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Doraemon: Nobita And The New Steel Troops - Winged Angels - Nobita Và Binh Đoàn Robot

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Doraemon: Nobita And The New Steel Troops - Winged Angels - Nobita Và Binh Đoàn Robot