Doraemon The Movie 36: Nobita And The Birth Of Japan

Doraemon: Nước Nhật Thời Nguyên Thủy

Năm: 2016
Phim Doraemon The Movie 36: Nobita And The Birth Of Japan 2016- Doraemon: Nước Nhật Thời Nguyên Thủy (2016) Xoay quanh câu chuyện của Doraemon và Nobita cùng các người bạn, Họ cùng nhau trở về thời cổ đại của nước nhật và khám phá ra những câu chuyện bí ẩn...
Doraemon The Movie 36: Nobita And The Birth Of Japan - Doraemon: Nước Nhật Thời Nguyên Thủy
Doraemon The Movie 36: Nobita And The Birth Of Japan - Doraemon: Nước Nhật Thời Nguyên Thủy Poster
Xem trailer phim Doraemon The Movie 36: Nobita And The Birth Of Japan - Doraemon: Nước Nhật Thời Nguyên Thủy
6 IMDB 104 Phút 2D Digital
Nhật Bản
Hoạt Hình
Lượt Xem: 47,075

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Doraemon The Movie 36: Nobita And The Birth Of Japan - Doraemon: Nước Nhật Thời Nguyên Thủy

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Doraemon The Movie 36: Nobita And The Birth Of Japan - Doraemon: Nước Nhật Thời Nguyên Thủy

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Doraemon The Movie 36: Nobita And The Birth Of Japan - Doraemon: Nước Nhật Thời Nguyên Thủy