Dragon Ball Z Movie 11: Bio-Broly

Đánh Bại Siêu Chiến Sĩ - Ta Là Người Chiến Thắng

Năm: 1994
Jaga Bada mời Mr.Satan đến đảo riêng của mình đẻ đấu một trận rửa hận. Goten và Trunk quyết định đi theo, Android #18 cũng đi theo vì món tiền Satan nợ cô. Không lâu sau họ biết được các nhà khoa học của Jaga Bada đã tìm được cách hồi sinh Broly - siêu Saiyan huyền thoại.
Khởi chiếu: 24/08/2015
Dragon Ball Z Movie 11: Bio-Broly - Đánh Bại Siêu Chiến Sĩ - Ta Là Người Chiến Thắng
Dragon Ball Z Movie 11: Bio-Broly - Đánh Bại Siêu Chiến Sĩ - Ta Là Người Chiến Thắng Poster
Xem trailer phim Dragon Ball Z Movie 11: Bio-Broly - Đánh Bại Siêu Chiến Sĩ - Ta Là Người Chiến Thắng
6.2 IMDB 46 Phút 2D Digital
Nhật Bản
Hành Động, Anime
Lượt Xem: 5,610

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Dragon Ball Z Movie 11: Bio-Broly - Đánh Bại Siêu Chiến Sĩ - Ta Là Người Chiến Thắng

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Dragon Ball Z Movie 11: Bio-Broly - Đánh Bại Siêu Chiến Sĩ - Ta Là Người Chiến Thắng

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Dragon Ball Z Movie 11: Bio-Broly - Đánh Bại Siêu Chiến Sĩ - Ta Là Người Chiến Thắng