Earth's Final Hours

Thời Khắc Cuối Cùng

Năm: 2014
Sau ảnh hưởng của một vụ nổ lổ trắng, khả năng xoay chuyển của trái đất bị hủy hoại. Một tổ chức đa chính phủ phải xác định lại vị trí mạng lưới vệ tinh đã bị mất,hệ thống này có thể sẽ giúp phục hồi đc khả năng xoay chuyển của trái đất, đó là hy vọng duy nhất và là cuối cùng, quyết định sự tồn vong của Trái Đất.
Khởi chiếu: 27-11-2014
Xem Phim Earth's Final Hours-Thời Khắc Cuối Cùng
Xem Phim Earth's Final Hours-Thời Khắc Cuối Cùng
Xem Phim Earth's Final Hours-Thời Khắc Cuối Cùng
4.1IMDB84Phút2DDigital
Lượt Xem: 1935