Eight And A Half

Tám Một Phần Hai

Năm: 1963
Trong “8 ½,” có đến bốn thế giới khác nhau cùng tồn tại: thế giới thực tại, thế giới hồi ức, thế giới tưởng tượng, thế giới giấc mơ. Điều đáng nói là, bằng các cú cắt dựng đột ngột từ trạng thái nọ sang trạng thái kia của nhân vật Fellini đã trộn lẫn đến mức xóa nhòa ranh giới giữa các thế giới ấy
Khởi chiếu: 15-03-1963
Xem Phim Eight And A Half-Tám Một Phần Hai
Xem Phim Eight And A Half-Tám Một Phần Hai
Xem Phim Eight And A Half-Tám Một Phần Hai
8.2IMDB138Phút2DDigital
Lượt Xem: 1760