Equator: Challenge Of Change

Xích Đạo: Thách Thức Của Sự Biến Đổi

Năm: 2009
Châu Phi xích đạo, một trong những khu vực giàu có động vật hoang dã nhất hành tinh. Nơi đây, cùng với ánh mặt trời chói chang, biết bao thay đổi đã diễn ra. Từ các kiến tạo địa chất đến sự trôi dạt của các lục địa. Tất cả mang đến những thử thách khó khăn cho các loài động vật hoang dã. Vậy chúng đã thích nghi như thế nào để tồn tại đến ngày nay, tiếp tục truyền lại vật chất di truyền của mình cho các thế hệ tiếp theo?
Khởi chiếu: 07/09/2013
Equator: Challenge Of Change - Xích Đạo: Thách Thức Của Sự Biến Đổi
Equator: Challenge Of Change - Xích Đạo: Thách Thức Của Sự Biến Đổi Poster
Xem trailer phim Equator: Challenge Of Change - Xích Đạo: Thách Thức Của Sự Biến Đổi
0 IMDB 52 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Tài liệu
Lượt Xem: 945