Experimenter

Người Thử Nghiệm

Năm: 2015
Phim Người Thử Nghiệm 2015 nói về nhà tâm lý học nổi tiếng Stanley Milgram,vào 1961 ông đã thử nghiệm thành công phương pháp sử dụng dòng điện chạy qua một người để người đó hoàn toàn vâng phục mình.
Xem Phim Experimenter-Người Thử Nghiệm
Xem Phim Experimenter-Người Thử Nghiệm
Xem Phim Experimenter-Người Thử Nghiệm
0IMDB2DDigital
Lượt Xem: 1596