Final Fantasy VII: Advent Children

Điều Kỳ Diệu Cuối Cùng 7: Những Đứa Trẻ Mới

Năm: 2009
Hai năm trôi qua, kể từ khi Cloud sử dụng năng lượng "Dòng sinh mệnh" để ngăn chặn sự huỷ diệt của Jenova, những mầm mống hủy diệt và bệnh tật của Jenova vẫn còn ảnh hưởng đến những đứa trẻ sống tại khu vực tập đoàn Shinra. Thêm vào đó, thế hệ tiếp theo của Cloud với đại diện là Kajah, muốn kế thừa ý nguyện của Jenova là hủy diệt toàn bộ sự sống trên hành tinh. Trong khi đó, Cloud lại tiếp tục lạc hướng trên con đường tìm ra con người thật của mình. Đồng thời, mầm mống phá hoại của Jenova trong người anh vẫn chưa hoàn toàn bị mất đi và cái chết của Aeris, đã bào mòn ý chí chiến đấu trong anh. Nhưng vì sinh mạng của những đứa trẻ vô tội và cũng vì bảo vệ cho những người mà mình thương yêu, Cloud buộc phải cầm kiếm chiến đấu...
Khởi chiếu: 06/02/2013
Final Fantasy VII: Advent Children - Điều Kỳ Diệu Cuối Cùng 7: Những Đứa Trẻ Mới
Final Fantasy VII: Advent Children - Điều Kỳ Diệu Cuối Cùng 7: Những Đứa Trẻ Mới Poster
Xem trailer phim Final Fantasy VII: Advent Children - Điều Kỳ Diệu Cuối Cùng 7: Những Đứa Trẻ Mới
7.3 IMDB 126 Phút 2D Digital
Nhật Bản
Anime
Lượt Xem: 4,409

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Final Fantasy VII: Advent Children - Điều Kỳ Diệu Cuối Cùng 7: Những Đứa Trẻ Mới

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Final Fantasy VII: Advent Children - Điều Kỳ Diệu Cuối Cùng 7: Những Đứa Trẻ Mới

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Final Fantasy VII: Advent Children - Điều Kỳ Diệu Cuối Cùng 7: Những Đứa Trẻ Mới