Five Shaolin Masters

Thiếu Lâm Ngũ Tổ

Năm: 1974
Theo truyền thuyết về Thiên địa hội, trên bàn thờ của họ, có thờ 5 người là Thái Đức Trung, Mã Siêu Hưng, Phương Đại Hồng, Lý Thức Khai, Hồ Đức Đế, được tôn xưng là Ngũ tổ. Họ là 5 môn đồ của chùa Thiếu Lâm Phúc Kiến thoát được vụ hỏa thiêu Thiếu Lâm tự, trở thành những trụ cột của Thiên địa hội trong phong trào phản Thanh phục Minh.
Khởi chiếu: 29-06-2014
Xem Phim Five Shaolin Masters-Thiếu Lâm Ngũ Tổ
Xem Phim Five Shaolin Masters-Thiếu Lâm Ngũ Tổ
Xem Phim Five Shaolin Masters-Thiếu Lâm Ngũ Tổ
7.1IMDB109Phút2DDigital
Lượt Xem: 2701