Fleet of Time

Năm Tháng Vội Vã

Năm: 2015
Vào những năm 90, dưới sự theo đuổi của cô gái tên Thất Thất, Trần Tầm gần 30 tuổi đã nhớ lại khoảng thời gian mình ở bên mối tình đầu Phương Hồi. Năm đó Trần Tầm gần 30 tuổi một lần nữa nhớ lại mối tình hồn nhiên trong sáng và thêm vào đó những suy tư, hối lỗi của mình. Đây vừa là những hồi ức thanh xuân của Trần Tầm, đồng thời cũng là những năm tháng vội vã của cả một lớp người những năm 80.
Khởi chiếu: 05-02-2015
Xem Phim Fleet of Time-Năm Tháng Vội Vã
Xem Phim Fleet of Time-Năm Tháng Vội Vã
Xem Phim Fleet of Time-Năm Tháng Vội Vã
0IMDB119Phút2DDigital
Lượt Xem: 1934