Flight 370: The Missing Links

Chuyến Bay MH370: Những Mắt Xích Còn Thiếu

Năm: 2014
Sự biến mất của chuyến bay MH370 đã cho thấy những yếu kém của công nghệ hàng không hiện đại. Làm thế nào một chiếc máy bay của hãng hàng không quốc gia có thể biến mất cùng với 239 hành khách? Hãy cùng đi tìm một phần của câu trả lời trong đoạn phim tài liệu "Flight 370: The Missing Links".
Khởi chiếu: 16/10/2014
Flight 370: The Missing Links - Chuyến Bay MH370: Những Mắt Xích Còn Thiếu
Flight 370: The Missing Links - Chuyến Bay MH370: Những Mắt Xích Còn Thiếu Poster
Xem trailer phim Flight 370: The Missing Links - Chuyến Bay MH370: Những Mắt Xích Còn Thiếu
7.7 IMDB 44 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Tài liệu
Lượt Xem: 1,269

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Flight 370: The Missing Links - Chuyến Bay MH370: Những Mắt Xích Còn Thiếu

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Flight 370: The Missing Links - Chuyến Bay MH370: Những Mắt Xích Còn Thiếu

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Flight 370: The Missing Links - Chuyến Bay MH370: Những Mắt Xích Còn Thiếu