Force Of Execution

Lực Lượng Đặc Nhiệm

Năm: 2013
Câu chuyện nói về sự giằng xé của 1 trùm tội phạm giữa việc trả 1 mối thù truyền kiếp và việc rời bỏ đế chế mà mình đã dựng nên. Có 1 kẻ mới đến đang cố leo lên để đoạt lấy vị trí cao nhất. Những bằng hữu của ông ta đều có những việc riêng của mình. Vì vậy ông ta buộc lòng phải đấu 1 trận sống còn với kẻ đầy tham vọng kia...
Khởi chiếu: 04-02-2014
Xem Phim Force Of Execution-Lực Lượng Đặc Nhiệm
Xem Phim Force Of Execution-Lực Lượng Đặc Nhiệm
Xem Phim Force Of Execution-Lực Lượng Đặc Nhiệm
4.6IMDB98Phút2DDigital
Lượt Xem: 7657