Ghost In The Shell 2: Innocence

Hồn Ma Vô Tội 2

Năm: 2015
Tiếp theo câu chuyện của movie Ghost in the Shell đầu tiên, Major Motoko Kusanagi đã bỏ cơ thể của mình và trở thành một "ghost" sống trên mạng Net. Người còn lại Batou một trong những nhân viên giỏi nhất của cục 9, một lực lượng đặc biệt giải quyết những vấn đề giữa con người và máy móc, lần này Batou có nhiệm vụ điều tra một chuỗi các vụ giết người hàng loạt mà thủ phạm là các "gynoids", các robot được thiết kế có hình dáng giống phụ nữ. Cùng với cộng sự Togusa, Batou điều tra nguyên nhân các gynoid nổi loạn....
Khởi chiếu: 09-02-2015
Xem Phim Ghost In The Shell 2: Innocence-Hồn Ma Vô Tội 2
Xem Phim Ghost In The Shell 2: Innocence-Hồn Ma Vô Tội 2
Xem Phim Ghost In The Shell 2: Innocence-Hồn Ma Vô Tội 2
7.5IMDB100Phút2DDigital
Lượt Xem: 1292