Ghost in the Shell Arise: Border 2 - Ghost Whisper

LINH HỒN CỦA MÁY 2: LỜI THÌ THẦM

Năm: 2013
Ở cuối phần trước, Thiếu tá Kusanagi Motoko đã không còn làm việc cho đơn vị 501 nữa, giờ cô đã được Aramaki tuyển vào Section 9. Và trong khi còn chưa tuyển được thành viên cho đội đặc nhiệm của riêng mình, một kẻ thù tân công toàn bộ hệ thống điều khiển giao thông của thành phố, chỉ có cô và con Logicoma của mình có thể ngăn chặn hắn, tuy nhiên cô không thể làm việc này một mình...
Ghost in the Shell Arise: Border 2 - Ghost Whisper - LINH HỒN CỦA MÁY 2: LỜI THÌ THẦM
Ghost in the Shell Arise: Border 2 - Ghost Whisper - LINH HỒN CỦA MÁY 2: LỜI THÌ THẦM Poster
Xem trailer phim Ghost in the Shell Arise: Border 2 - Ghost Whisper - LINH HỒN CỦA MÁY 2: LỜI THÌ THẦM
0 IMDB 2D Digital
Nhật Bản
Hoạt Hình
Lượt Xem: 1,098