Give 'em Hell Malone

Công Chúa Và Cuộc Hẹn Dưới Địa Ngục

Năm: 2010
Một nhân viên điều tra bí mật rất tài năng (Malone) tấn công kẻ bất lương và tay sai của hắn để bảo vệ một bí mật rất có giá trị. Malone phải đi qua địa ngục để bảo vệ thông tin ấy…
Give 'em Hell Malone - Công Chúa Và Cuộc Hẹn Dưới Địa Ngục
Give 'em Hell Malone - Công Chúa Và Cuộc Hẹn Dưới Địa Ngục Poster
Xem trailer phim Give 'em Hell Malone - Công Chúa Và Cuộc Hẹn Dưới Địa Ngục
0 IMDB 2D Digital
Âu-Mỹ
Hành Động
Lượt Xem: 987