Harry Potter And The Order Of The Phoenix

Harry Potter Và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng

Năm: Chưa xác định
Trong kỳ nghỉ hè trước khi bước vào năm thứ năm tại Hogwarts, Harry không nhận được nhiều tin tức từ thế giới phù thủy. Trong một lần dùng phép thuật chống lại một nhóm giám ngục từ Azkaban, Harry đã bị đuổi học. Biết tin các thành viên của Hội Phượng hoàng tìm cách giúp cậu, lúc này nhiều tình huống nguy hiểm đã diễn ra.
Khởi chiếu: 15/01/2013
Harry Potter And The Order Of The Phoenix - Harry Potter Và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng
Harry Potter And The Order Of The Phoenix - Harry Potter Và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng Poster
Xem trailer phim Harry Potter And The Order Of The Phoenix - Harry Potter Và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng
7.3 IMDB 138 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Lượt Xem: 11,191

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Harry Potter And The Order Of The Phoenix - Harry Potter Và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Harry Potter And The Order Of The Phoenix - Harry Potter Và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Harry Potter And The Order Of The Phoenix - Harry Potter Và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng