He Never Died

Kẻ Bất Tử

Năm: 2015
Phim Kẻ Bất Tử - He Never Died 2015: Phim nói về Jack một kẻ ngoài lề xã hội với quá khứ đầy bạo lực. Một ngày những người ở thế giới bên ngoài đập cửa nhà hắn và câu chuyện phim bắt đầu
Khởi chiếu: 31-12-2015
Xem Phim He Never Died-Kẻ Bất Tử
Xem Phim He Never Died-Kẻ Bất Tử
Xem Phim He Never Died-Kẻ Bất Tử
6.6IMDB99Phút2DDigital
Lượt Xem: 9625