Hero (Ying xiong)

Người hùng

Năm: 2004
Trung Hoa thời Xuân Thu chiến quốc, hoàng đế Tần Thủy Hoàng tiến hành công cuộc chinh phạt 7 nước chư hầu là Tấn, Tề, Sở, Hàn, Ngụy, Triệu, Yên để thống nhất toàn cõi. Trong cuộc chinh phạt ấy, Tần Thủy Hoàng trở thành mục tiêu hành thích của rất nhiều hiệp sĩ yêu nước.
Khởi chiếu: 27-08-2004
Xem Phim Hero (Ying xiong)-Người hùng
Xem Phim Hero (Ying xiong)-Người hùng
Xem Phim Hero (Ying xiong)-Người hùng
8IMDB98Phút2DDigital
Lượt Xem: 3363