Hodejegerne - Headhunters

Thợ Săn Đầu Người

Năm: 2011
Roger Brown là một kẻ chuyên “săn đầu người” nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ bị “săn đầu người”...
Khởi chiếu: 18-03-2014
Xem Phim Hodejegerne - Headhunters-Thợ Săn Đầu Người
Xem Phim Hodejegerne - Headhunters-Thợ Săn Đầu Người
Xem Phim Hodejegerne - Headhunters-Thợ Săn Đầu Người
7.6IMDB100Phút2DDigital
Lượt Xem: 2082