How The Earth Was Made

Sự Hình Thành Của Trái Đất

Năm: 2009
How The Earth Was Made - Sự Hình Thành Trái Đất là bộ phim khoa học về tiến trình hình thành và phát triển địa chất của trái đất chúng ta. Bộ phim sẽ giới thiệu những khía cạnh khác nhau như động đất, sóng thần, thiên thạch, hoang mạc...để hiểu rõ hơn các nhân tố góp phần tạo nên trái đất hôm nay của chúng ta.
Khởi chiếu: 08-10-2013
Xem Phim How The Earth Was Made-Sự Hình Thành Của Trái Đất
Xem Phim How The Earth Was Made-Sự Hình Thành Của Trái Đất
Xem Phim How The Earth Was Made-Sự Hình Thành Của Trái Đất
8IMDB90Phút2DDigital
Lượt Xem: 2399