Iron Man and Captain America: Heroes United

NGƯỜI SẮT VÀ ĐỘI TRƯỞNG MỸ: LIÊN MINH ANH HÙNG

Năm: 2014
ron Man và Captain America: Heroes United sẽ là một phần tiếp theo của bộ phim Iron Man và Hulk: Heroes United. Trong phần này, Iron Man sẽ phải hợp tác với Captain America để chiến đấu chống đội quân Hydra Brute.
Khởi chiếu: 29-07-2014
Xem Phim Iron Man and Captain America: Heroes United-NGƯỜI SẮT VÀ ĐỘI TRƯỞNG MỸ: LIÊN MINH ANH HÙNG
Xem Phim Iron Man and Captain America: Heroes United-NGƯỜI SẮT VÀ ĐỘI TRƯỞNG MỸ: LIÊN MINH ANH HÙNG
Xem Phim Iron Man and Captain America: Heroes United-NGƯỜI SẮT VÀ ĐỘI TRƯỞNG MỸ: LIÊN MINH ANH HÙNG
5.6IMDB90Phút2DDigital
Lượt Xem: 10048