Iron Man and Captain America: Heroes United

NGƯỜI SẮT VÀ ĐỘI TRƯỞNG MỸ: LIÊN MINH ANH HÙNG

Năm: 2014
ron Man và Captain America: Heroes United sẽ là một phần tiếp theo của bộ phim Iron Man và Hulk: Heroes United. Trong phần này, Iron Man sẽ phải hợp tác với Captain America để chiến đấu chống đội quân Hydra Brute.
Khởi chiếu: 29/07/2014
Iron Man and Captain America: Heroes United - NGƯỜI SẮT VÀ ĐỘI TRƯỞNG MỸ: LIÊN MINH ANH HÙNG
Iron Man and Captain America: Heroes United - NGƯỜI SẮT VÀ ĐỘI TRƯỞNG MỸ: LIÊN MINH ANH HÙNG Poster
Xem trailer phim Iron Man and Captain America: Heroes United - NGƯỜI SẮT VÀ ĐỘI TRƯỞNG MỸ: LIÊN MINH ANH HÙNG
5.6 IMDB 90 Phút 2D Digital
Thái Lan, Âu-Mỹ
Hoạt Hình
Lượt Xem: 9,347